Lektor a konzultant kompenzační mobility

Věnuji se tvorbě bezbariérového prostředí pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu, aplikaci pokročilých kompenzačních pomůcek ve fyzioterapii a ergoterapii

Profil v pdf ke stažení zde
  • .

    .

  • .

    .

.

.

Nabídka na vypracování Plánu rozvoje bezbariérové přístupnosti města nebo obce včetně návrhu bezbariérových tras, studie proveditelnosti bezbariérových úprav staveb...
Read More
.

.

Nabídka přednáškových vystoupení se zaměřením na tématiku pokročilých kompenzačních pomůcek ve fyzioterapii a ergoterapii, tvorbu bezbariérového prostředí pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace...
Read More
.

.

Nabídka výukových předmětů a přehled mé pedagogické aktivity v akademickém prostředí v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku...
Read More
.

.

Nabídka konzultantské pomoci v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, řešení bezbariérových úprav přístupnosti staveb...
Read More