Pedagogická činnost

● Člen univerzitního akademického senátu
● Člen legislativní komise univerzitního akademického senátu
● Člen fakultního akademického senátu
● Člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek
● Vedoucí disertační práce
● Vedoucí bakalářské práce
● ERASMUS Gastdozentur ASH Berlin

Západočeská univerzita v Plzni

Výuka na Fakultě zdravotnických studií, přednášky na Fakultě strojní

 

Soukromá vysoká škola v Plzni, o.p.s.

Samostatná autorská přednáška

 

VOŠZ Dr. Ilony Mauritzové

Výuka oboru fyzioterapie a ergoterapie

 

České vysoké učení technické v Praze

Samostatné autorské vystoupení

 

Vysoká škola ekonomická Praha

Samostatné autorské vystoupení

 

Vysoké učení technické v Brně

Samostatné autorské přednášky

 

Technická univerzita Košice

Samostatné autorské přednášky

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice

Samostatné autorské přednášky

 

Katolická univerzita Ružomberok

Samostatné autorské přednášky

 

Prešovská univerzita v Prešově

Samostatné autorské přednášky

 

Univerzita Konštantýna Filozofa v Nitře

Samostatná autorská přednáška

 

Alice Salomon Hochschule Berlin

Die Gastdozentur an der Alice Salomon Hochschule Berlin

 

Humboldt-Universität zu Berlin

Der Gastvortrag an der Humboldt-Universität zu Berlin

 

Technische Hochschule Deggendorf

Der Gastvortrag an der Technische Hochschule Deggendorf

 

Hochschule Zittau-Görlitz

Die Gastdozentur an der Hochschule Zittau-Görlitz

 

FHG OÖ – Fachhochschule Oberösterreich

Die Gastdozentur an der FHG OÖ – Fachhochschule Oberösterreich Linz

 

Fachhochschule Krems

Der Gastvortrag an der IMC Fachhochschule Krems GmbH

 

Nabídka výuky předmětů

Nabízím výuku odborných předmětů na externí pedagogický úvazek v Česku a na Slovensku:

Pro školy s výukovým zaměřením na zdravotní a sociální péči:
Kompenzační pomůcky v terapeutické praxi
Inkluzivní mobilita handicapovaných osob
Bezbariérové prostředí v terapeutické praxi

Pro školy s výukovým zaměřením na architekturu a stavitelství:
Tvorba bezbariérového prostředí
Základy univerzálního designu

Pro školy s výukovým zaměřením na dopravu:
Bezbariérová doprava handicapovaných osob

 

kontakt

petr-sika-pedagogická-cinnost

Comments are closed.