Projekty bezbariérového řešení staveb

bb_wc

Chcete vytvořit pro své blízké pohodlné a bezbariérové prostředí? Pomohu vám. Posoudím, navrhnu a vypracuji projekt, vyhledám vhodné zhotovitele a pohlídám kvalitu realizace. Od prvotního záměru k hotovému řešení vede cesta, kterou jsem rozdělil na 5 navazujících kroků. Dokumentaci je vhodné použít jako přílohu žádosti o Příspěvek na zvláštní pomůcku.

1. Posouzení možností realizace bezbariérových úprav

Posouzení možností realizace bezbariérových úprav je výchozí podklad pro celkové řešení přístupnosti.
Co obsahuje Posouzení možností bezbariérových úprav?

Prověření stavebně-technického a dispozičního stavu posuzovaného prostoru.
Co je výsledkem?
Výsledkem je Zpráva o posouzení možností realizace bezbariérových úprav.

2. Návrh bezbariérového řešení

Co obsahuje Návrh bezbariérového řešení?
– výkres návrhu dispozičního řešení
– souhrnná zpráva
Co je výsledkem?
Výsledkem je podklad pro vypracování podrobného projektu a výkazu výměr.

3. Projekt bezbariérového řešení

Co obsahuje Projekt bezbariérového řešení?
– výkresy stavebního řešení
– technická zpráva
– výkaz výkonů a výměr
Co je výsledkem?
Výsledkem je podklad pro eventuální žádost o finanční příspěvek a pro vyhledání dodavatele realizace úprav.

4. Obstarání cenových nabídek na realizaci

Co obsahuje Obstarání cenových nabídek na realizaci?
Obsahuje vyhledání dodavatelů a zhotovitelů stavebních prací, obstarání cenových nabídek.
Co je výsledkem?
Výsledkem je shromáždění cenových a termínových nabídek na realizaci s komentářem a doporučením.

5. Dozor a kontrola realizace bezbariérových úprav

Co obsahuje Dozor a kontrola bezbariérových úprav?
Obsahuje kontrolu dodržení projektové dokumentace a kontrolu kvality realizace úprav.

Reference

Přehled vybraných řešení tvorby bezbariérového prostředí od roku 1993:

Bezbariérové úpravy objektů:
– hotelový vstup ŠUMAVA v Srní
– bezbarierové WC nám. Republiky v Plzni
– studie bezbariérových úprav katastrálního úřadu v Českých Budějovicích
– bezbariérové WC v Centru pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
– komplexní bezbariérové úpravy Regionálního dobrovolnického centra v Plzni
– bezbariérové řešení ve IV. poliklinice v Plzni
– vstupní rampa a bezbariérové toalety v léčebném sanatoriu Janov
– studie bezbariérových úprav městského kulturního střediska v Domažlicích
– bezbariérové úpravy hřbitova v Holýšově
– studie obecního areálu v Mochtíně
– studie bezbariérového vstupu do kostela Panny Marie Růžencové

Odborná spolupráce :
– Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR
– Spolek neslyšících, Plzeň
– Občanské sdružení OKNA, J. Hradec
– Občanské sdružení TOTEM, Plzeň
– Sdružení občanů Exodus, Třemošná

kontakt

petr-sika-projektova-cinnost

Comments are closed.