Poradenská činnost

Poskytuji odborné konzultace bezbariérových řešení a inkluzivní mobility osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Základní odborné konzultace

Konzultace probíhají standardně u zákazníka na základě předchozí e-mailové objednávky.

Příklady témat konzultací:
– způsob řešení bezbariérových úprav bytu, pracoviště, školního objektu apod.
– výběr vhodných materiálů a stavebně-dispozičního řešení
– oponentura předložené projektové dokumentace bezbariérových úprav
– doporučení bezbariérových řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
– odborné recenze

Výstupem základní odborné konzultace je Konzultanská zpráva.
Pro rozsáhlejší odborné konzultace vypracovávám Studie proveditelnosti.

kontakt

Stručné odborné konzultace

Pro získání bazálních informací o možnostech řešení konkrétního záměru a variantách dalšího postupu poskytuji stručné odborné konzultace verbálního charakteru.  Jsou určeny všem zákazníkům, kteří se chtějí jen poradit. Tyto placené konzultace probíhají standardně u zákazníka na základě předchozí e-mailové objednávky. Odborné informace po telefonu poskytuji na základě předchozí e-mailové objednávky a úhrady dohodnutého honoráře.

kontakt

kpss_2

Nabídka vypracování Komunitního plánu sociálních služeb

Projektová a konzultantská podpora, kreativní rozvojová strategie. To jsou základní parametry spolupráce při vypracování Komunitního plánu sociálních služeb. Vypracování koncepčních řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vzdělávací pořady tématicky zaměřené do oblasti péče o seniory a pohybově znevýhodněné osoby.

Co je komunitní plánování sociálních služeb?
Podstatou komunitního plánování sociálních služeb je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. V praxi se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které aktuálně chybějí.

V souladu se zásadami přípravy a řízení komunitního plánování sociálních služeb nabízím vypracování analytických a koncepčních dokumentů z oblasti inkluzivní mobility, lektorskou vzdělávací aktivitu zaměřenou ve prospěch seniorů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

kontakt

petr-sika-poradenska-cinnost

Comments are closed.