Město bez bariér

5ico

Více než dvě desítky let se věnuji tvorbě strategických rozvojových dokumentů pro města a obce. Součástí celkové rozvojové vize je i vytvoření koncepční strategie města bez bariér.  Takovou komplexní vizi obsahuje Plán rozvoje bezbariérové přístupnosti města . Jeho součástí obvykle bývá i návrh základních bezbariérových tras.

Plán rozvoje bezbariérové přístupnosti města

Mapa přístupnosti města

Atlas přístupnosti města


Nabídka vypracování Plánu rozvoje bezbariérové přístupnosti města

Co je Plán rozvoje bezbariérové přístupnosti města?
Je to dokument, který podrobně specifikuje rozvojovou strategii bezbariérové přístupnosti města s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

manual

Jak vzniká Plán rozvoje bezbariérové přístupnosti města?
Zpracovatel konzultuje průběh přípravy se zadavatelem, orgány veřejné správy a se zájmovými organizacemi zdravotně znevýhodněných osob na území města.

Z čeho se Plán rozvoje bezbariérové přístupnosti města skládá?
Tento materiál se obvykle skládá ze čtyř základních částí:
● část metodická
● část analytická
● část návrhová
● část bilanční

metodika

Pro jaký časový horizont se Plán rozvoje bezbariérové přístupnosti města zpracovává?
Obvykle se zpracovává na období 10-15 let, nebo na časový horizont přiměřený jiným existujícím rozvojovým dokumentům města.

Jaké druhy fyzického znevýhodnění Plán rozvoje bezbariérové přístupnosti města reflektuje?
Obvykle se jedná o čtyři základní druhy handicapu:
pohybové znevýhodnění
zrakové znevýhodnění
● sluchové znevýhodnění
● věkové znevýhodnění

Kolik stojí vypracování Plán rozvoje bezbariérové přístupnosti města?
Cena vypracování je individuální a odpovídá konkrétně dohodnutému rozsahu podrobnosti zadání.

kontakt

Nabídka vypracování Mapy přístupnosti města pro osoby s omezenou schopností pohybu

Mapa přístupnosti města je samostatným výstupem z analytické části Plánu rozvoje bezbariérové přístupnosti města. Obvykle se sestavuje v několikajazyčné verzi a poskytuje informace o stavu bezbariérové přístupnosti nejdůležitějších objektů a prostranství na území města. Bývá jednou ze základních součástí nabídky městských a regionálních informačních center.

Kategorizace přístupnosti objektů se obvykle provádí semaforovou formou. Zeleně jsou označeny objekty přístupné, oranžovou barvou objekty přístupné s dopomocí a červenou barvou objekty nepřístupné.
semafor

kontakt

Nabídka vypracování Atlasu přístupnosti města pro osoby s omezenou schopností pohybu

Atlas přístupnosti města je samostatným výstupem z analytické části podrobně zpracovaného Plánu rozvoje bezbariérové přístupnosti města. Na rozdíl od mapy přístupnosti charakterizuje stavebně technické vlastnosti objektů a prostranství na území města značně podrobněji.

Charakteristiku přístupnosti objektů popisuje atlas prostřednictvím série specializovaných piktogramů s doprovodným textem. S ohledem na nepřetržitý stavebně technický vývoj města je vhodné tyto informace pravidelně aktualizovat.

kontakt

petr-sika-projektova-cinnost


Na základě vaší poptávky jsem připraven vypracovat cenovou, objemovou a termínovou nabídku.
Volejte: 722 722 777
Pište: [email protected]

Comments are closed.